mainImage

Communicatie naar dak- en thuislozen moet duidelijker

3 februari 2021, 15:45 uur
Politiek

De gemeente moet beter communiceren met dak- en thuislozen om zodoende een deel van de onzekerheid bij de groep weg te halen. De vrees bijvoorbeeld om na corona weer op straat te belanden draagt niet bij aan het maatschappelijk herstel van dak- en thuislozen in de stad, wat de kans vergroot tot een door niemand gewenste terugval in oude patronen.

Dat stellen de raadsleden Marieke van Doorn (D66), Robin Smit (PvdD) en Janneke Holman (PvdA) na hun zogeheten ‘kapstokoverleggen’ met vertegenwoordigers van opvanglocaties en cliëntenorganisaties, georganiseerd door het Straatconsulaat. Daarin werden ook zorgen geuit over onder meer de huidige en toekomstige Winterkouderegeling en de Soepbus.

In hun vragen aan het college vragen de drie of het college zich wel bewust is van de onduidelijkheid die bij bewoners van de opvanglocaties Wenckenbach en in de hotels bestaat over wanneer ze waarheen zullen moeten verhuizen. 

Zij wijzen het stadsbestuur er ook op dat dak- en thuislozen zich moeten registreren voor ze zouden besluiten om op een avond gebruik te maken van de ‘winterkouderegeling’ in de Lozerhof. De raadsleden spreken van een drempel die tientallen daklozen dupeert. Zij willen een laagdrempeligere regeling.

De raadsleden roepen het college ook op om de Kessler stichting te helpen bij de Soepbus. De organisatie kan geen vrijwilligers/personeel voor de bus meer vinden waardoor dagelijks 30 á 40 dak- en thuislozen hun kopje soep mislopen.