HSP wil duidelijkheid over daklozen

21 November 2019, 12:06 uur
Politiek
mainImage

De Haagse Stadspartij vindt het zeer kwalijk dat de stad niet meer kan of wil zorgen voor de kwetsbaren in de maatschappij. Dat zegt raadslid Fatima Faid in reactie op berichten van het Straatconsulaat om dak- en thuislozen naar andere gemeenten te verwijzen voor huisvesting. De HSP heeft met schriftelijke vragen aan het stadsbestuur opheldering gevraagd over de kwestie. 

Faid: "Hoe kijkt het college aan tegen het feit dat zwakkeren in onze stad, gedwongen door de omstandigheden en een falend woningmarktbeleid, zijn aangewezen op verhuizing naar krimpgemeenten voor het vinden van een dak boven hun hoofd? Welke maatregelen zijn er concreet nodig om de daklozen binnen de Haagse gemeentegrenzen op te vangen? Het verwijzen van daklozen naar andere gemeenten past in het palet van onorthodoxe maatregelen die het college ( en het Rijk) heeft aangekondigd om de dakloosheid te verminderen. Waarom zijn de onorthodoxe maatregelen die het college voorstelt gericht op het afbreken van de sociale huursector in plaats van op het versterken van de sociale sector in Den Haag?"

Faid stelt ook dat onduidelijk is of het beleid van het Straatconsulaat of beleid van de gemeente is om daklozen naar andere gemeenten te verwijzen voor een huis. "In de media verscheen een bericht dat de gemeente Delfzijl niet zit te wachten op deze mensen." Fwel aid vraagt zich af of er gemeenten en corporaties zijn die inmiddels wel positief op dit voorstel hebben gereageerd.