Mag VVD meedoen met provinciale verkiezingen

13 February 2019, 13:36 uur
Politiek
mainImage

Donderdagmiddag 14 februari om 14.00 uur dient er een beroep bij de Raad van State in Den Haag over de geldigheid van de VVD kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland. 

Dit beroep is ingesteld door Robert Valentine en Jeroen Weber. Zij betwisten de geldigheid van de door de Kiesraad vastgestelde VVD kandidatenlijst.

Valentine en Weber, beide tevens bestuurder bij de LP (Libertarische Partij), verwijzen in hun bezwaar onder meer naar recent onderzoek van de Volkskrant, de Vrije Universiteit en de Erasmus Universiteit waaruit blijkt dat de VVD voor het zevende achtereenvolgende jaar de politieke integriteitsindex aanvoert als partij met de meeste integriteitsschandalen.

Zij zijn van mening dat de grootste partij van Nederland een voorbeeldfunctie zou moeten vervullen. In ogen van de twee bestuurders wordt de kiezer telkenmale geconfronteerd met wanprestaties, aantoonbare leugens en kiezersbedrog. De afgelopen jaren haalde de VVD talloze keren de pers met fraudezaken, controversiële uitspraken, belangenverstrengeling, verkwisting van belastinggeld, ongepaste relaties et cetera.

Al met al reden genoeg voor dit bezwaar volgens Weber: “Integriteit en kiezersbelang worden bij de VVD klaarblijkelijk niet automatisch voorop gesteld”. Dat het een lastige verhaal wordt maakt Valentine niet uit:  “De mogelijkheid tot bezwaar is zo nauw gemaakt dat meer dan een procedureel bezwaar bijna onmogelijk is.” Om deze reden hebben de heren daarnaast nog een brief aan de Kiesraad verzonden waarin om verruiming van de mogelijkheden tot bezwaar wordt gevraagd. Gezien de tijdsdruk zal er donderdag direct uitspraak worden gedaan.