PVV: stoppen met bouw sociale huurwoningen

16 January 2019, 16:42 uur
Politiek
mainImage
Digitaal Dagblad
PVV: stoppen met bouw sociale huurwoningen

De PVV in de Haagse gemeenteraad stelt voor om te stoppen met het bouwen van sociale huurwoningen in Den Haag. Raadslid Karen Gerbrands doet dit voorstel woensdag tijdens het debat over de concept woonagenda 2019 in de Commissie Ruimte. Ze roept het college op om de prestatieafspraken te herzien en de norm van 30% sociale woningbouw voor de hele stad te schrappen.

Volgens het PVV-raadslid maken teveel 'kansarme allochtonen' gebruik van de sociale huurwoningen in Den Haag. De komende jaren verwacht Den Haag een explosieve bevolkingsgroei van 7.250 allochtonen per jaar, waarvan naar verwachting de helft aangewezen zal zijn op een sociale huurwoning. Volgens de Haagse PVV financiert Den Haag met de bouw van nog meer sociale huurwoningen de eigen toekomstige armoede en verpaupert tegelijkertijd de stad.

De bouwstop voor sociale huurwoningen maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen die de partij voorstelt om kansarme allochtonen uit de stad te weren. Zo wil de PVV dat de Rotterdamwet breder wordt toegepast, dat er in plaats van sociale huurwoningen meer eengezinswoningen in het midden segment worden gebouwd, en dat de al aanwezige kansarme allochtonen actief worden gestimuleerd om vrijwillig te vertrekken uit de stad. Ook moet er een voorrangsverklaring voor oorspronkelijke Hagenaars komen zodat zij niet de dupe worden van de bouwstop.