Dagblad070 | Raad wil ook woningen in politiebureau Patijnlaan
mainImage

Raad wil ook woningen in politiebureau Patijnlaan

22 januari 2021, 12:15 uur
Politiek

De gemeenteraad wil dat als de politie haar bureau aan de Patijnlaan verlaat, over een aantal jaar, er ook woningen komen in het pand, en niet alleen een internationale organisatie. Tijdens de raadsvergadering donderdag namens de raadsleden twee moties aan die daarop aandringen: die van de PvdA 'Politie eruit, woningen erin' en die van SP/HSP/PvdD/CH-SGP getiteld 'Ook woningbouw in voormalig Eenheidsbureau'.

In het Planuitwerkingskader PUK van het college staat dat woningbouw in het pand uitgesloten wordt omdat het gaat om een pand in het gebied voor internationale organisaties. Volgens de raad is er echter nog geen concreet plan of initiatief dat er opwijst dat er zo'n organisatie is die belangstelling heeft voor vestiging in het pand. 

De partijen wijzen er ook op dat de bewonersorganisaties voorstander zijn van het aanleggen van woningen in een deel van het 45.000 m2 grote gebouw. Daar komt bij dat er in de stad woningnood heerst en dat bij elke locatie moet worden gekeken of daar woningbouw mogelijk is, zo vindt een meerderheid van de raad.