mainImage

'Sanctiebeleid Haagse Markt snel herzien'

Afbeelding is niet meer beschikbaar
26 juli 2019, 10:37 uur
Politiek

Terwijl de discussie over het teveel betaalde marktgeld nog loopt, vindt fractie NIDA in de Haagse raad het hoog tijd om in actie te komen om bestaanszekerheid van ondernemers op de Haagse Markt te verbeteren. Naast de hogere tarieven hebben ondernemers veel problemen met het huidige sanctiebeleid, ze voelen zich zo “dubbel gepakt” omdat zij te maken zouden hebben met bestaansonzekerheid. Om meer inzicht te krijgen over de zorgen van de ondernemers heeft NIDA een 35-tal schriftelijke vragen ingediend. Ook wil NIDA dat de ondernemers volledig worden gecompenseerd voor het teveel betaalde marktgeld van 5 ton per jaar.

“Het is goed dat de resultaten in het rekenkamerrapport over de tarieven de twijfels hebben weggenomen. De ondernemers op de Haagse Markt dienen volledig gecompenseerd te worden voor de 5 ton per jaar dat teveel in rekening is gebracht.” Aldus Adeel Mahmood, fractievoorzitter NIDA.

In de vragen komen meerdere onderwerpen aan bod. Zo vraagt NIDA in de vragen aandacht voor de positie van meelopers (velen daarvan hebben na jarenlange inzet nog steeds geen zicht op een vaste kraam), de manier van handhaven en signalen over targets die de marktmeesters zouden hebben gekregen om sancties op te leggen. De afgelopen jaren is een groep van 15 ondernemers extra onder de loep genomen, dit is in strijd met “een gelijk speelveld” zoals het college het ondernemersklimaat op de markt graag zou zien.  Van alle problemen is het huidige sanctiebeleid het meest problematisch volgens fractievoorzitter Adeel Mahmood.

“Veel ondernemers hebben problemen met het huidige oneerlijke sanctiebeleid en de wijze waarop de handhaving wordt uitgevoerd, wat NIDA betreft komt daar snel verandering in. Ondernemers buiten de Haagse Markt die zichzelf schuldig maken aan zware illegale activiteiten hebben nog meer bestaanszekerheid dan ondernemers op de Haagse Markt” Aldus Adeel Mahmood, fractievoorzitter NIDA.

NIDA wil de vragen nog voor de commissiebehandeling van het rekenkameronderzoek beantwoordt hebben.


 

 


Foto: Digitaal Dagblad