mainImage

Twee raadsvergaderingen over nieuw coalitieakkoord

17 september 2022, 10:00 uur
Politiek

De gemeenteraad van Den Haag komt eind deze maand twee keer bij elkaar om te debatteren over het coaltieakkoord van D66, VVD, GroenLinks, CDA en PvdA. De partijen presenteerden afgelopen vrijdag hun plannen voor de komende vier jaar.

De eerste raadsvergadering is op maandag 26 september. Dan worden de plannen voor de stad zoals die in het akkoord staan besproken. Raadsleden kunnen bij deze bespreking ook voorstellen doen die het toekomstig bestuur vragen om iets te doen, te laten of te veranderen.

De tweede raadsvergadering is een dag later op dinsdag 27 september. Die bijeenkosmt start met een hoorzitting voor de kandidaat-wethouders. Zij worden dan door de raadsleden bevraagd. Na de hoorzitting stemmen de raadsleden over de benoeming van de wethouders. Als een meerderheid akkoord gaat, worden de wethouders vervolgens officieel beëdigd door de burgemeester.

Investeringen en lastenverhoging

Het coalitieakkoord van D66, VVD, GroenLinks, CDA en PvdA staat bomvol plannen voor de komende jaren. De partijen willen miljoenen investeren in de stad. Het geld daarvoor moet onder meer komen uit lastenverhogingen voor zaken als afvalstoffenheffing, rioolheffing en parkeertarieven. De oppositiepartijen in de gemeenteraad hebben al zeer kritisch gereageerd op de plannen.


Foto: Gemeente Den Haag